• Slide 1

Define and FIND Human Solutions - D-Find

Дефинираме и намираме заедно решения за организациите и хората в тях.

 

D – FIND Human Solutions е консултантска компания, работеща в областта „Организационно развитие“.

Предлагаме на клиентите си:

 

 •  Експертните познания;
 • Външната гледна точка към вътрешните казуси, с които се срещат;
 • Дългогодишния си опит в областта;

Нашите конкретни експертни познания са в областите:

 • Интерактивни обучения, по направления –
  • лидерски умения
  • продажби и обслужване на клиенти
  • комуникации и личностно развитие
  • презентационни умения
 • Коучинг
 • Организационно консултиране

Нашето разбиране
Знаем, че успехът на един проект в областта „човешки ресурси“ зависи от:
1. ясното дефиниране на казуса
2. договаряне на измерители за успех в началото
3. дефиниране ролята на консултанта, мениджърите и участниците
4. дефиниране на съпътстващите действия, които компанията ще предприеме в посока постигане на целта
5. професионална подготовка на консултантите
6. коректно изпълнение на обещаното
7. поддържане на етични взаимоотношения с клиента

Всичко това, ще намерите при работата си с нас.

КОИ СМЕ НИЕ

girl 1

Денислава Николаева

Консултант човешки ресурси, тренер & коуч

girl 2

Татяна Добрева

Бизнес треньор & коуч

Казвам се Денислава Николаева. Работя в областта на личностното развитие чрез консултиране на бизнес организации, провеждане на обучения и коучинг. Опитът ми в корпоративна среда през последните 20 години ме научи, че най-голямата добавена стойност, която получават клиентите ми от взаимодействието с мен е външната ми гледна точка, съчетана с експертни познания.
Създавайки своя консултантска компания, избрах  името  „D – Find” (Difine and Find), защото, според мен, акцент при търсенето на най-добро решение е най-доброто дефиниране на казуса. На следващ етап е възможно да стигнем до извода, че инструменти като обучение или коучинг ще са ефективни, но е също така вероятно да установим, че организацията има нужда от нещо друго, което не е в сферата на „човешките ресурси“.

Притежавам магистратура по „Право“ и магистратура по „Приложна психология“, завършила съм коучинг сертификационна програма на „Ериксън колидж“ Канада .

 

Казвам се Татяна Добрева. Работя с  хора и организации в посока постигане на корпоративни, професионални и лични цели като провеждам обучения и коучинг. Чрез тях подпомагам осъзнаване, развиване и реализиране потенциала на хората в организацията и подкрепа на междуличностни взаимоотношения, нужни за продуктивна работна атмосфера.
Опитът ми показва, че моята открита професионална позиция, фокусирана във желаните резултати е ценен принос за клиентите и необходим елемент в  процеса на развиване и подкрепа на отговорно отношение към собствените мисли, нагласи и емоции, които всички внасяме в ежедневните професионални и лични казуси.
Квалификациите, които ме подкрепят в работата ми са магистър “Психология на развитието” в Нов Български Университет, София, сертификационно коучинг обучение към Erikson Coaching International, Канада и бакалавър “Информатика”, Великотърновски университет. А съществен принос в изграждането ми като професионалист е нестихващата страст към книгите, проверка на наученото и най-вече активното взаимодействие с колеги, партньори и приятели, заедно с които търсим по-добрата версия на себе си.

НАШИТЕ УСЛУГИ

I. Тренинг програми:

Област „Управление на хора“

  • Основни мениджърски умения
  • Мениджърът като коуч
  • Умения за водене на атестации и даване на стратегическа обратна връзка
  • Лидерство според поколенията
  • Умения за интервюиране

   

Област „Личностно развитие“

  • Ефективна комуникация
  • Асертивност
  • Емоционална интелигентност
  • Управление на времето и стреса
  • Водене на работни срещи

 

Област „Презентиране и водене на интерактивни тренинги“

  • Презентационни умения
  • Тренинг за обучители
  • Обучение на работното място
  • Менториране на нов служител
  • Креативни техники в обучението
  • Изследване на нуждата от обучение
  • Умения за фасилитиране на дискусии

Област „Продажби и обслужване на клиенти“

  • Обслужване на клиенти
  • Справяне с възражения
  • Продажбени умения

II. Коучинг

III. Организационно консултиране

РЕСУРСИ

 


ОБУЧЕНИЯ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


НАШИТЕ ПАРТНьОРИ

КОНТАКТИ

гр. Варна
Бул. „Сливница“ No.66

Моб: +359 89 438 75 28
e-mail: dnikolaeva@d-find.org